Τρόποι πληρωμής

Με αντικαταβολή

Ο πελάτης καταβάλλει το ποσό που οφείλεται κατά την παράδοση των εμπορευμάτων στη διεύθυνσή σας.